Regulamin

 

Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości jego realizacji

(np. brak dostępności zamówionych produktów, pomyłka cenowa) lub w innych uzasadnionych przypadkach po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego.

Jeżeli Zamawiający dokonał przedpłaty, wówczas wpłacona kwota zostanie zwrócona Zamawiającemu w ciągu 7 dni roboczych od dnia anulowania zamówienia.